Warunki korzystania

thumbnail for this post


PRZED KORZYSTANIEM Z TEJ STRONY PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA.

Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na niniejsze Warunki i warunki. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi niniejszymi Warunkami i warunkami, nie korzystaj z tej strony!

Możemy zmienić i zaktualizować niniejsze Warunki w dowolnym momencie. Dalsze korzystanie z EveryPage.Site („Witryna Everypage” lub „Witryna”) oznacza akceptację tych zmian.

Witryna nie zapewnia porad medycznych

Zawartość EveryPage.Site, taka jak tekst, grafika, obrazy i inne materiały utworzone przez EveryPage.Site lub uzyskane z EveryPage.Site's licencjodawcy i inne materiały zawarte w witrynie EveryPage.Site (łącznie określane jako „Treść”) służą wyłącznie do celów informacyjnych. Treść nie ma na celu zastąpienia profesjonalnej porady lekarskiej, diagnozy ani leczenia. Zawsze zasięgnij porady swojego lekarza lub innego wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące stanu zdrowia. Nigdy nie lekceważ profesjonalnej porady lekarskiej ani nie zwlekaj z jej zasięgnięciem z powodu czegoś, co przeczytałeś na EveryPage.Site!

Jeśli uważasz, że możesz mieć nagły wypadek medyczny, skontaktuj się z lekarzem lub pogotowie ratunkowe w Twoim kraju natychmiast. EveryPage.Site nie zaleca ani nie popiera żadnych konkretnych testów, lekarzy, produktów, procedur, opinii ani innych informacji, które mogą być wymienione w Witrynie. Poleganie na jakichkolwiek informacjach dostarczonych przez pracowników EveryPage.Site, EveryPage.Site, inne osoby pojawiające się w Witrynie na zaproszenie EveryPage.Site lub innych odwiedzających Witrynę odbywa się wyłącznie na własne ryzyko.

Prywatność dzieci

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności dzieci. Należy mieć świadomość, że niniejsza Witryna nie jest przeznaczona ani zaprojektowana dla dzieci w wieku poniżej 13 lat. Nie zbieramy danych osobowych od żadnej osoby, o której wiemy, że jest dzieckiem poniżej 13 roku życia.

Wykorzystanie treści

Treść zamieszczona w tej Witrynie jest chroniona prawami autorskimi. EveryPage.Site upoważnia Cię do przeglądania lub pobierania pojedynczej kopii Treści wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku, pod warunkiem umieszczenia w odwołaniu linku do witryny EveryPage.Site. Jeśli piszesz artykuł, możesz wykorzystać część treści, jeśli podasz źródło jako EveryPage.Site wraz z linkiem do właściwego artykułu.

Tytuł do Treści pozostaje z EveryPage.Site lub jej licencjodawcami. Jakiekolwiek wykorzystanie Treści, które nie jest wyraźnie dozwolone w niniejszych Warunkach, stanowi naruszenie niniejszych Warunków i może stanowić naruszenie praw autorskich, znaków towarowych i innych praw. Zawartość i inne funkcje mogą ulec zmianie lub wypowiedzeniu bez uprzedzenia według uznania redakcyjnego EveryPage.Site. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone dla EveryPage.Site i jej licencjodawców. Niektóre Treści w tej Witrynie są objęte licencją na mocy patentu USA nr 6,585,516.

W przypadku naruszenia któregokolwiek z niniejszych Warunków, Twoja zgoda na korzystanie z Treści automatycznie wygasa i musisz natychmiast zniszczyć wszelkie wykonane przez Ciebie kopie dowolnej części Treści.

Odpowiedzialność EveryPage.Site i jej licencjodawców

korzystanie z EveryPage.Site i Treści odbywa się na własne ryzyko.

Podczas korzystania z EveryPage.Site informacje będą przesyłane za pośrednictwem nośnika, który może być poza kontrolą i jurysdykcja EveryPage.Site i jej dostawców. W związku z tym EveryPage.Site nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie, awarię, przerwę lub uszkodzenie jakichkolwiek danych lub innych informacji przesyłanych w związku z korzystaniem z EveryPage.Site ani w związku z tym.

EveryPage.Site i Treść są dostarczane na zasadzie „as is”. EveryPage. Site, JEJ LICENCJODAWCY I JEJ DOSTAWCY, W NAJSZERSZYM DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE, WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, USTAWOWE LUB INNE, W TYM NIE OGRANICZAJĄCE SIĘ DO RĘKOJMI DOROZUMIANYCH, NIEZALEŻNYCH PRAWA I PRZYDATNOŚĆ DO OKREŚLONEGO CELU. Nie ograniczając powyższego, EveryPage.Site, jej licencjodawcy i dostawcy nie składają żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących następujących kwestii:

Dokładność, rzetelność, kompletność, aktualność ani terminowość Treści, oprogramowanie, linki lub komunikaty udostępniane na lub za pośrednictwem EveryPage.Site lub EveryPage.Site.

Spełnienie wszelkich przepisów rządowych wymagających ujawnienia informacji o lekach na receptę lub zgody lub zgodność wszelkich narzędzi programowych z Treścią zawartą na EveryPage.Site.

W żadnym wypadku EveryPage.Site, jego licencjodawcy, jego dostawcy lub jakiekolwiek osoby trzecie wymienione na EveryPage.Site nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym między innymi za szkody przypadkowe i wynikowe, obrażenia ciała / śmierć bez powodu, utracone zyski lub szkody wynikające z utraty danych lub przerwy w działalności) wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z EveryPage.Site lub Treści, niezależnie od tego, czy na podstawie gwarancji, umowy, czynu niedozwolonego lub jakiejkolwiek innej teorii prawnej, czy też EveryPage. Witryna, jej licencjodawcy, jej dostawcy lub osoby trzecie wymienione na EveryPage.Site są informowani o możliwości wystąpienia takich szkód. EveryPage.Site, jej licencjodawcy, dostawcy lub wszelkie osoby trzecie wymienione na EveryPage.Site będą ponosić odpowiedzialność tylko do wysokości rzeczywistych szkód poniesionych przez użytkownika, nie przekraczających 1000 USD. EveryPage.Site, jej licencjodawcy, dostawcy lub osoby trzecie wymienione na EveryPage.Site nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia ciała, w tym śmierć, spowodowane korzystaniem lub niewłaściwym korzystaniem z Witryny, Treści lub Obszarów publicznych (zgodnie z definicją poniżej ). Wszelkie roszczenia powstałe w związku z korzystaniem z Witryny, Treści lub Obszarów Publicznych należy zgłaszać w ciągu jednego (1) roku od daty zdarzenia będącego podstawą takiego działania. Środki zaradcze wynikające z niniejszych Warunków są wyłączne i ograniczone do tych wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach i warunkach.

Treści i zgłoszenia użytkownika

Dane osobowe, które przesyłasz do EveryPage.Site podlegają Polityce prywatności EveryPage.Site. W przypadku rozbieżności między niniejszą Umową a Polityką prywatności EveryPage.Site, niniejsza Umowa ma pierwszeństwo.

Witryna zawiera funkcje i inne interaktywne obszary, w tym blogi, recenzje informacji o lekach, recenzje użytkowników w Katalogu lekarzy itp. (zwane łącznie „obszarami publicznymi”), które umożliwiają użytkownikom publikowanie lub przesyłanie treści i innych informacji, w tym komentarzy, obrazów, pytań, recenzji i innych materiałów („Treści użytkownika ”). Zgadzasz się, że nie będziesz publikować, przesyłać ani przesyłać żadnych wiadomości ani Treści użytkownika jakiegokolwiek rodzaju do Obszarów publicznych lub platform mediów społecznościowych, które naruszają lub naruszają jakiekolwiek prawa jakiejkolwiek strony. Przesyłając komunikaty lub Treści użytkownika do Obszarów publicznych lub platform mediów społecznościowych, zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków i innych obowiązujących zasad, takich jak nasze Wytyczne dotyczące recenzji. EveryPage.Site zastrzega sobie prawo do usunięcia Treści użytkownika z dowolnego powodu, w tym Treści użytkownika, które naszym zdaniem naruszają niniejszy Regulamin lub inne nasze zasady, takie jak nasze Wytyczne dotyczące recenzji. Przesyłając jakiekolwiek komunikaty lub Treści użytkownika do obszarów publicznych lub platform mediów społecznościowych, zgadzasz się ponadto, że takie przesłanie nie jest poufne do wszystkich celów. Należy zauważyć, że EveryPage.Site nie ponosi odpowiedzialności za działanie, warunki użytkowania lub zasady jakiejkolwiek platformy mediów społecznościowych. Przed skorzystaniem z jakiejkolwiek platformy mediów społecznościowych należy zapoznać się z jej warunkami użytkowania i zasadami, w tym polityką prywatności.

Jeśli przesyłasz lub publikujesz Treści użytkownika w obszarze publicznym lub Platformie mediów społecznościowych, zgadzasz się, że nie będziesz wysyłać ani przekazywać do EveryPage. Witryna za pośrednictwem poczty elektronicznej (w tym za pośrednictwem adresów e-mail wymienionych na stronie „Kontakt”) żadnej komunikacji lub treści, które naruszają lub naruszają jakiekolwiek prawa jakiejkolwiek strony. Jeśli przesyłasz jakiekolwiek informacje biznesowe, pomysł, koncepcję lub wynalazek do EveryPage. Witryna pocztą e-mail, zgadzasz się, że takie przesłanie nie jest poufne do wszystkich celów.

Jeśli prześlesz jakiekolwiek zgłoszenie lub opublikuj Treści użytkownika w obszarze publicznym lub na platformie mediów społecznościowych lub jeśli prześlesz jakiekolwiek informacje biznesowe, pomysł, koncepcję lub wynalazek do EveryPage. Witryna za pośrednictwem poczty e-mail, automatycznie udzielasz lub gwarantujesz, że właściciel takich treści lub własności intelektualnej wyraźnie udzielone-EveryPage.Site wolne od tantiem, wieczyste, nieodwołalne, ogólnoświatowe, niewyłączne, w pełni podlegające sublicencjonowaniu prawo i licencję na użytkowanie, reprodukcję, tworzenie dzieł pochodnych, modyfikowanie, adaptację, publikowanie, edytowanie, tłumaczenie, dystrybucję, wykonywanie i publicznie prezentować takie przesłanie lub Treści użytkownika w jakichkolwiek mediach lub na jakimkolwiek nośniku, w dowolnej formie, formacie lub na forum, które są obecnie znane lub opracowane w przyszłości. EveryPage.Site może udzielać sublicencji na swoje prawa na wielu poziomach sublicencji. Jeśli chcesz, aby jakiekolwiek informacje biznesowe, pomysły, koncepcje lub wynalazki były prywatne lub zastrzeżone, nie przesyłaj ich do Obszarów publicznych, platform mediów społecznościowych ani do EveryPage.Site pocztą elektroniczną. Staramy się odpowiadać na każdy e-mail w odpowiednim czasie, ale nie zawsze jesteśmy w stanie to zrobić.

Zgłoszenia użytkowników - pliki graficzne, wideo, audio

Zgadzasz się na publikowanie lub przesyłanie wyłącznie multimediów (takich jak zdjęcia, filmy lub audio) w witrynie EveryPage.Site lub na platformie mediów społecznościowych, które sam sobie zabrałeś lub że masz wszelkie prawa do przesyłania i licencjonowania i które nie naruszają znak towarowy, prawa autorskie, prywatność lub wszelkie inne prawa innych osób. Zdjęcia lub filmy przedstawiające celebrytów oraz obrazy z kreskówek lub komiksów są zwykle chronione prawami autorskimi właściciela.

Aby chronić swoją prywatność, zgadzasz się, że nie będziesz przesyłać żadnych mediów, które zawierają dane osobowe (np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail lub adres URL witryny internetowej) Ciebie lub kogokolwiek innego. Przesyłanie mediów, takich jak obrazy lub filmy innych osób bez ich zgody, jest surowo zabronione.

Przesyłając jakiekolwiek multimedia na stronę EveryPage.Site lub platformę mediów społecznościowych, gwarantujesz, że masz zezwolenie od wszystkich osób pojawiających się w Twoich mediach na wniesienie tego wkładu i przyznanie praw opisanych w niniejszym dokumencie. Nigdy nie publikuj zdjęć ani filmów innej osoby lub z kimś innym, chyba że masz jej wyraźną zgodę.

Surowo zabrania się przesyłania jakichkolwiek mediów, które zawierają wyrażenia nienawiści, nadużyć, Obraźliwe obrazy lub zachowania, nieprzyzwoitość, pornografia, treści o charakterze jednoznacznie seksualnym lub jakiekolwiek materiały, które mogą skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną na mocy obowiązującego prawa lub przepisów, lub które w inny sposób mogą być sprzeczne z niniejszymi Warunkami, Polityką reklamową EveryPage. Polityka prywatności EveryPage.Site.

Zgadzasz się, że nie będziesz przesyłać żadnych materiałów zawierających wirusy oprogramowania lub inny kod komputerowy, pliki lub programy zaprojektowane do przerywania, niszczenia lub ograniczania funkcjonalności dowolnego oprogramowania komputerowego lub tej witryny internetowej.

Przesyłając dowolne media na EveryPage.Site lub platformę mediów społecznościowych, takie jak zdjęcia lub wideo: (a) udzielasz EveryPage.Site a wieczne, nieodwołalne, niewyłączne, ogólnoświatowe, wolne od tantiem, w pełni podlegające sublicencjonowaniu prawo oraz licencję na używanie, kopiowanie, drukowanie, publiczne wyświetlanie, reprodukcję, modyfikowanie, publikowanie, publikowanie, przesyłanie, tworzenie dzieł pochodnych i dystrybucję mediów i wszelkich materiałów zawartych w mediach; (b) potwierdzasz, że każda osoba przedstawiona w przesłanych mediach (lub, jeśli jest to osoba niepełnoletnia, jej rodzic / opiekun prawny) upoważnia EveryPage.Site do używania, kopiowania, drukowania, publicznego wyświetlania, reprodukcji, modyfikowania, publikowania, publikowania, przesyłać, tworzyć dzieł pochodnych i rozpowszechniać media i wszelkie materiały zawarte w takich mediach; oraz (c) zgadzasz się zabezpieczyć EveryPage.Site i jej podmioty stowarzyszone, dyrektorów, kierownictwo i pracowników oraz zwolnić ich z wszelkich roszczeń i wydatków, w tym wynagrodzeń prawników, wynikających z mediów i / lub nieprzestrzegania tych Regulamin.

EveryPage.Site zastrzega sobie prawo do przeglądania wszystkich mediów przed przesłaniem do witryny i do usuwania wszelkich mediów z dowolnego powodu, w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia , według naszego wyłącznego uznania.

Wytyczne dotyczące treści użytkownika

Jeśli używasz lub publikujesz Treści użytkownika w obszarze publicznym, takim jak blogi, lub posty na dowolnej platformie mediów społecznościowych, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za własną komunikację, konsekwencje publikowania tych wiadomości i poleganie na komunikacji znajdującej się w obszarach publicznych lub w mediach społecznościowych Platformy medialne. EveryPage.Site i jej licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje jakichkolwiek komunikatów w obszarach publicznych lub na platformach mediów społecznościowych. Jeśli czujesz się zagrożony lub uważasz, że komuś grozi niebezpieczeństwo, natychmiast skontaktuj się z lokalnym organem ścigania. Jeśli uważasz, że możesz mieć nagły wypadek medyczny, natychmiast skontaktuj się z lekarzem lub pogotowiem ratunkowym w swoim kraju.

Biorąc pod uwagę możliwość korzystania z obszarów publicznych i platform mediów społecznościowych, zgadzasz się, że następujące działania będą stanowiły istotne naruszenie niniejszych Warunków:

Korzystanie z obszaru publicznego lub platformy mediów społecznościowych w jakimkolwiek celu z naruszeniem lokalnych, stanowych, krajowych lub prawa międzynarodowego;

Publikowanie materiałów, które naruszają prawa własności intelektualnej innych osób lub prawa do prywatności lub reklamy innych osób;

Publikowanie materiałów niezgodnych z prawem, obscenicznych, zniesławiających, grożenie, nękanie, obraźliwe, oszczercze, nienawistne lub zawstydzające inne osoby lub podmioty określone przez EveryPage.Site według własnego uznania;

Publikowanie reklam lub nakłanianie do firm;

Po otrzymaniu ostrzeżenia, dalsze zakłócanie normalnego przebiegu dialogu lub publikowanie komentarzy niezwiązanych z tematem omawiane (chyba, że ​​jest jasne, że dyskusja jest dowolna);

Wysyłanie łańcuszków lub piramid;

Podszywanie się pod inną osobę;

Rozpowszechnianie wirusów lub inny szkodliwy kod komputerowy;

zbieranie, skrobanie lub zbieranie w inny sposób informacji o innych, w tym adresów e-mail, bez ich identyfikacji w celu publikowania lub przeglądania komentarzy;

Zezwolenie jakiejkolwiek innej osobie lub podmiotowi na używanie Twojej tożsamości do publikowania lub przeglądania komentarzy

Publikowanie tej samej notatki więcej niż jeden raz lub „spamowanie”; lub

Angażowanie się w jakiekolwiek inne działania, które ograniczają lub uniemożliwiają innym osobom korzystanie z Obszaru publicznego, Platformy mediów społecznościowych lub Witryny lub które, w ocenie EveryPage.Site, ujawniają EveryPage.Site lub któregokolwiek z jej klientów lub dostawców z jakąkolwiek odpowiedzialnością lub szkodą jakiegokolwiek rodzaju.

Recenzje zamieszczane w Katalogu lekarzy podlegają ponadto Wytycznym dotyczącym recenzji EveryPage.Site.

EveryPage.Site zastrzega sobie prawo (ale nie jest zobowiązane) do wykonania dowolnej lub wszystkich poniższych czynności:

Zbadać zarzut, który wiadomość (-y) nie jest (-ą) zgodna (-e) z warunkami tej sekcji i według własnego uznania decyduje o usunięciu lub zażądaniu usunięcia wiadomości (-ów).

Usuń wiadomości, które są obraźliwe, niezgodne z prawem , zakłócające lub w inny sposób niezgodne z niniejszymi Warunkami.

Zakończenie dostępu użytkownika do dowolnej lub wszystkich Obszarów publicznych i / lub EveryPage. Witryna w przypadku naruszenia niniejszych Warunków ions.

Monitorować, edytować lub ujawniać wszelką komunikację w obszarach publicznych lub na platformie mediów społecznościowych.

Edytować lub usuwać wszelkie komunikaty publikowane w witrynie EveryPage.Site, niezależnie od tego, czy taka komunikacja (e) naruszają te standardy.

EveryPage.Site lub jej licencjodawcy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników EveryPage.Site ani żadnej innej osoby lub podmiotu za wykonanie lub niewykonanie wyżej wymienionego

Reklamy, wyszukiwania i linki do innych witryn

EveryPage.Site może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich witryn. EveryPage.Site może również wybrać określone witryny jako priorytetowe odpowiedzi na wyszukiwane hasła, które wprowadzasz, a EveryPage.Site może zezwolić reklamodawcom na odpowiadanie na określone wyszukiwane hasła za pomocą reklam lub treści sponsorowanych. EveryPage.Site nie poleca i nie promuje treści na stronach internetowych osób trzecich. EveryPage.Site nie ponosi odpowiedzialności za zawartość połączonych witryn osób trzecich, witryn w ramkach w ramach EveryPage.Site, witryn osób trzecich udostępnianych jako wyniki wyszukiwania lub reklamy osób trzecich i nie składa żadnych oświadczeń dotyczących ich zawartości lub dokładności . Korzystanie z witryn internetowych osób trzecich odbywa się na własne ryzyko i podlega warunkom korzystania z takich witryn. EveryPage.Site nie promuje żadnych produktów, usług ani zabiegów reklamowanych w witrynie EveryPage.Site. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj nasze Zasady reklamowe i Zasady dotyczące sponsorów.

Odszkodowanie

Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i trzymać EveryPage.Site, jego funkcjonariuszy, dyrektorów, pracowników, agentów, licencjodawców i dostawców, wolne od wszelkich roszczeń, działań lub żądań, zobowiązań i rozliczeń, w tym między innymi uzasadnionych opłat prawnych i księgowych, wynikających z lub rzekomo wynikających od: (a) korzystania przez Ciebie z Witryny, (b) wszelkich publikowanych lub przesyłanych Treści użytkownika, (c) korzystania z Treści użytkownika lub polegania na nich, lub (d) naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków.

Procedury powiadamiania i usuwania; i pełnomocnik ds. praw autorskich

Jeśli uważasz, że jakiekolwiek materiały dostępne w Witrynie lub z niej naruszają Twoje prawa autorskie, możesz zażądać usunięcia tych materiałów (lub dostępu do nich) z tej witryny internetowej, kontaktując się z EveryPage.Site's pełnomocnika ds. praw autorskich (określonego poniżej) i przekazanie następujących informacji:

Identyfikacja dzieła chronionego prawem autorskim, które Twoim zdaniem zostało naruszone. Opisz dzieło i jeśli to możliwe, dołącz kopię lub lokalizację (np. Adres URL) autoryzowanej wersji dzieła.

Identyfikacja materiału, który Twoim zdaniem narusza prawa, oraz jego lokalizacja. Opisz materiał i podaj nam jego adres URL lub inne istotne informacje, które pozwolą nam zlokalizować materiał.

Twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu i (jeśli jest dostępny) adres e-mail.

Oświadczenie, że masz w dobrej wierze przekonanie, że skarga dotycząca wykorzystania materiałów nie jest autoryzowana przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo.

Oświadczenie, że informacje dostarczone przez Ciebie są dokładne i wskazują, że „pod groźbą krzywoprzysięstwa” jesteś właścicielem praw autorskich lub masz upoważnienie do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

Podpis lub elektroniczny odpowiednik właściciela praw autorskich lub upoważnionym przedstawicielem.

Przedstawicielem EveryPage.Site w sprawach związanych z prawami autorskimi dotyczącymi tej witryny internetowej jest:

Adres e-mail: legal@everypage.site

Dążąc do ochrony praw właścicieli praw autorskich, EveryPage.Site prowadzi politykę dotyczącą usuwania, w odpowiednich okolicznościach, subskrybentów i kont do właścicieli Witryny, którzy dopuszczają się wielokrotnych naruszeń.

Całość Umowy

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w konkretnej „informacji prawnej” na EveryPage.Site, niniejsze Warunki i Polityka prywatności EveryPage.Site stanowią całość umowy między Tobą a EveryPage.Site w zakresie korzystania z EveryPage. Witryna i zawartość.

Dziękujemy za współpracę. Mamy nadzieję, że EveryPage.Site okaże się pomocny i wygodny w użyciu!
A thumbnail image

Polityka plików cookies

Zasady dotyczące plików cookie EveryPage.Site Niniejsza Polityka dotycząca …

A thumbnail image

O nas

Naszą misją jest tworzenie informacji o wszystkim i udostępnianie ich wszystkim. …