Polityka prywatności

thumbnail for this post


EveryPage.Site rozumie, jak ważna jest prywatność danych osobowych dla naszych użytkowników. Niniejsza Polityka prywatności powie Ci, jakie informacje o Tobie zbieramy oraz o Twoim korzystaniu z EveryPage.Site i jej usług. Wyjaśnia, jakie masz możliwości wyboru, w jaki sposób wykorzystywane są Twoje dane osobowe i jak je chronimy. Zachęcamy do uważnego przeczytania niniejszej Polityki prywatności.

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy witryn internetowych należących do EveryPage.Site i obsługiwanych przez nie, które są przeznaczone do użytku przez konsumentów (nieprofesjonalistów) w celach niekomercyjnych, osobistych, rodzinnych lub cele domowe i nasze subdomeny.

Witrynę EveryPage.Site i nasze podstrony, wraz z informacjami i usługami udostępnianymi użytkownikowi za pośrednictwem witryny EveryPage.Site i podstrony, nazywamy „Usługami”.

O ile nie zaznaczono inaczej, oświadczenia zawarte w niniejszej Polityce prywatności w odniesieniu do EveryPage.Site mają również zastosowanie do subdomen. Jeśli nie chcesz, abyśmy gromadzili, wykorzystywali lub ujawniali informacje o Tobie i korzystaniu przez Ciebie z Usług w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności, nie powinieneś korzystać z Usług. Korzystając z Usług, musisz wyrazić zgodę na Warunki korzystania z EveryPage.Site, które stanowią umowę między nami a użytkownikami Usług. Akceptując Warunki korzystania z EveryPage.Site, potwierdzasz, że przeczytałeś i zrozumiałeś niniejszą Politykę prywatności i Politykę plików cookie EveryPage.Site oraz potwierdzasz, że będziemy przechowywać, wykorzystywać i przetwarzać Twoje dane w inny sposób w Stanach Zjednoczonych, w których się znajdujemy .

Odniesienia do EveryPage.Site, „my” lub „nas” oznaczają EveryPage.Site, w tym wszelkie firmy kontrolowane przez EveryPage.Site LLC (na przykład spółka zależna, której właścicielem jest EveryPage.Site). EveryPage.Site może udostępniać informacje między swoimi podmiotami zależnymi lub witrynami internetowymi, których jest właścicielem lub kontroluje, ale informacje zebrane w ramach niniejszej Polityki prywatności są zawsze chronione zgodnie z warunkami niniejszej Polityki prywatności. O ile nie określono inaczej w niniejszej Polityce prywatności, EveryPage.Site LLC jest administratorem danych odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z opisem w niniejszej Polityce prywatności.

Gromadzone informacje o Tobie

Żadne naszych Usług nie przechowują żadnych Twoich danych osobowych, chyba że poniżej określono inaczej.

Jeśli nie zarejestrujesz się lub nie podasz żadnych danych osobowych EveryPage.Site, możemy zbierać informacje o korzystaniu przez Ciebie z EveryPage.Site i Aplikacji oraz Usług. Możemy również pozyskiwać informacje o naszych użytkownikach ze źródeł zewnętrznych.

Podczas korzystania z Usług zbieramy informacje w następujący sposób:

Rejestracja

Chociaż możesz korzystać z większości Usług bez rejestracji, niektóre Usługi wymagają tego rejestrujesz się w EveryPage.Site, aby działały poprawnie. Jeśli zdecydujesz się zarejestrować lub zaktualizować istniejące konto w EveryPage.Site lub uzyskać dostęp do niektórych Usług, może być wymagane podanie pewnych danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, płeć, adres e-mail i data urodzenia oraz nazwa użytkownika i hasło, aby uzyskać dostęp do konta EveryPage.Site. Jesteś odpowiedzialny za zapewnienie dokładności danych osobowych, które przesyłasz do EveryPage.Site.

Badania rynkowe

Od czasu do czasu EveryPage.Site może przeprowadzać ankiety online w imieniu własnym i osób trzecich za pośrednictwem zaproszeń e-mail, ankiet pop-up i internetowych grup dyskusyjnych. Biorąc udział w ankiecie, możemy wymagać od Ciebie podania Twojej lokalizacji, wieku i, jeśli jest loteria związana z ankietą badania rynku, Twojego imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych do celów administrowania loterią. Informacje przesłane w ankiecie mogą być wykorzystywane przez EveryPage.Site do celów badawczych i pomiarowych, jak opisano poniżej, w tym do pomiaru skuteczności treści, reklam lub programów. Dane osobowe podane w związku ze zgłoszeniem do loterii będą wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania loteriami i zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. Nie będziemy świadomie zapraszać osób poniżej 13 roku życia do udziału w badaniach rynku. Ankiety badania rynku przeprowadzone przez lub w imieniu EveryPage.Site będą zawierać łącze do niniejszej Polityki prywatności.

Recenzje użytkowników i inne fora publiczne

W związku z korzystaniem z naszego katalogu lekarzy, użytkownicy mogą przesyłać recenzje dostawców. Nasze recenzje znajdują się w katalogu lekarzy i są otwarte dla wszystkich i nie powinny być traktowane jako prywatne.

Wszelkie informacje (w tym dane osobowe), które udostępniasz w jakiejkolwiek recenzji lub na innym forum, są z założenia jawne i nie są prywatne. Powinieneś dokładnie przemyśleć, zanim opublikujesz jakiekolwiek dane osobowe na jakimkolwiek publicznym forum. To, co publikujesz, może być widoczne, ujawniane lub gromadzone przez osoby trzecie i może być wykorzystywane przez inne osoby w sposób, którego nie możemy kontrolować ani przewidzieć, w tym do kontaktowania się z Tobą w nieautoryzowanych celach. Podobnie jak w przypadku każdego publicznego forum w dowolnej witrynie, publikowane przez Ciebie informacje mogą również pojawiać się w wyszukiwarkach innych firm.

E-maile, które wysyłasz do EveryPage.Site

Niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy informacji, treści, informacji biznesowych, pomysłów, koncepcji lub wynalazków, które wysyłasz do EveryPage.Site pocztą elektroniczną. Jeśli chcesz, aby treść lub informacje biznesowe, pomysły, koncepcje lub wynalazki były prywatne lub zastrzeżone, nie wysyłaj ich w wiadomości e-mail do EveryPage.Site.

Informacje o usługach i urządzeniu

Kiedy uzyskujesz dostęp do Usług i korzystasz z nich, EveryPage.Site automatycznie zbiera i przechowuje na swoim serwerze informacje w dziennikach z przeglądarki lub urządzenia mobilnego, takie jak adres IP lub unikalny identyfikator urządzenia, informacje o przeglądarce ( w tym odsyłający adres URL), Twoje preferencje i ustawienia, pliki cookie i informacje o przeglądanych treściach i podjętych działaniach (np. zapytania wyszukiwania, zaangażowanie w reklamy, kliknięcia oraz powiązane daty i godziny). EveryPage.Site może również gromadzić informacje dotyczące urządzenia podczas instalowania i korzystania z aplikacji, w tym model urządzenia, informacje o systemie operacyjnym, identyfikator reklamowy (który jest unikalnym, zresetowanym przez użytkownika numerem identyfikacyjnym do celów reklamowych związanych z urządzeniem mobilnym) i wersję aplikacji i informacje o użytkowaniu. Po włączeniu przez Ciebie zbieramy dokładne informacje o lokalizacji dostarczone przez Twoje urządzenie mobilne, które możesz wyłączyć w ustawieniach urządzenia.

Pliki cookie i inne technologie śledzenia

My i nasi partnerzy używamy plików cookie do zbierania informacji o korzystaniu z Usług. „Pliki cookie” to małe pliki danych przypisywane do Twojej przeglądarki podczas odwiedzania EveryPage.Site, które umożliwiają rozpoznanie Twojej przeglądarki oraz gromadzenie i przechowywanie informacji o korzystaniu z Usług, jak opisano powyżej. Oprócz plików cookie, my i nasi partnerzy używamy innych technologii śledzenia, które zbierają informacje o korzystaniu z Usług, w tym identyfikatory mobilne i sygnały nawigacyjne, które są małymi plikami graficznymi (czasami nazywanymi „czystymi plikami GIF” lub „pikselami internetowymi”) osadzonymi na stronie internetowej lub w wiadomości e-mail zwykle używanej do monitorowania aktywności i wysyłania odpowiednich informacji z powrotem do serwera macierzystego (który może należeć do witryny hosta, reklamodawcy sieciowego lub innej strony trzeciej). Informacje gromadzone przez takie technologie śledzenia mogą być łączone z innymi informacjami, do których mają dostęp nasi partnerzy, w tym imię i nazwisko, adres e-mail i adres fizyczny, abyśmy mogli wysyłać Ci materiały, w formie elektronicznej lub bezpośredniej, które mogą być interesujące. Tobie.

Nasi partnerzy w zakresie usług reklamowych mogą wykorzystywać pliki cookie i inne technologie śledzące do zbierania informacji o korzystaniu z EveryPage.Site, w tym przeglądanych treści. Te strony trzecie mogą wykorzystywać te informacje, aby pomóc EveryPage.Site w dostarczaniu reklam na EveryPage.Site i na innych stronach internetowych osób trzecich na podstawie Twojej aktywności przeglądania w EveryPage.Site. EveryPage.Site może dodatkowo dostosować reklamy na EveryPage.Site i innych witrynach internetowych osób trzecich w oparciu o dodatkowe informacje w zakresie znanym EveryPage.Site lub tym stronom trzecim. Dwie strony trzecie, z którymi współpracuje EveryPage.Site, to Google i Facebook. Oprócz korzystania z informacji, które gromadzi, wykonując usługi dla EveryPage.Site, Google może również wykorzystywać informacje opisane w swojej polityce prywatności. Aby zobaczyć, w jaki sposób Google może wykorzystywać informacje zebrane podczas korzystania z usług Google na EveryPage.Site, odwiedź https://www.google.com/policies/privacy/partners. Chociaż Facebook nie przekazuje EveryPage.Site żadnych danych osobowych, Facebook może wykorzystywać informacje, które posiada o Tobie i które gromadzi, wykonując usługi dla EveryPage.Site (które mogą być powiązane z danymi osobowymi, które Facebook posiada na Twój temat), jak opisano w jego Polityka prywatności dostępna pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

Współpracujemy również z sieciami reklamowymi stron trzecich w celu wyświetlania reklam na naszej EveryPage.Site i w witrynach internetowych osób trzecich. Nasi dostawcy sieci reklamowych używają technologii do zbierania informacji o twoich działaniach w witrynie EveryPage.Site oraz w naszej flagowej aplikacji EveryPage.Site, aby zapewnić ukierunkowane reklamy oparte na plikach cookie na naszej EveryPage.Site i witrynach stron trzecich w oparciu o Twoją aktywność przeglądania i zainteresowania.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, w jaki sposób pliki cookie i inne technologie śledzenia są używane w związku z Usługami, przeczytaj nasze Zasady dotyczące plików cookie.

Śledzenie na różnych urządzeniach

My i nasi usługodawcy zbieramy i przechowujemy informacje o interakcjach użytkowników z niepowiązanymi witrynami internetowymi i aplikacjami, które korzystają z naszych technologii, w tym plików cookie i podobnych technologii śledzenia. Pozwala nam to wywnioskować, że za wieloma urządzeniami stoi wspólny użytkownik lub gospodarstwo domowe. Robimy to, aby:

- zapewnić spersonalizowane reklamy na każdym urządzeniu, które są wywnioskowane ze wzorców przeglądania na wszystkich urządzeniach; - wykrywać i zapobiegać oszustwom; - umożliwić użytkownikom korzystanie z naszej usługi na jednym urządzeniu i bezproblemowe odbieranie od miejsca, w którym zostało przerwane, na innym urządzeniu; - ograniczyć liczbę wyświetleń tej samej reklamy użytkownikowi na znanych lub wywnioskowanych urządzeniach

W jaki sposób wykorzystywane są gromadzone informacje o Tobie

Informacje o korzystaniu przez Ciebie z Usług mogą być wykorzystywane do następujących celów: - dostarczania, ulepszania i tworzenia nowych Usług, - odpowiadania na Twoje zapytania i wysyłania komunikatów administracyjnych dotyczących EveryPage.Site i Usług, - uzyskiwania opinii na temat EveryPage.Site i Usług, - wysyłania bezpiecznych wiadomości elektronicznych i spersonalizowanych wiadomości e-mail związane z Twoimi zainteresowaniami wynikającymi z korzystania z Usług, w tym wiadomości, ogłoszenia, przypomnienia i możliwości z EveryPage.Site, - do statystycznej analizy trendów oraz zachowań i aktywności użytkowników, w tym częstotliwości odwiedzania poszczególnych obszarów EveryPage.Site, w jaki sposób Usługi są używane i ile wiadomości e-mail jest otrzymywanych i otwieranych, - aby zapewnić Tobie i osobom o podobnych cechach demograficznych i zainteresowaniach w bardziej odpowiednim kontekście nt w tym reklamy zarówno w witrynie EveryPage.Site i Apps, jak i poza nią, - w celu oferowania usług generowania leadów, - w celu wykrywania i obrony przed oszustwami i innymi zagrożeniami dla Usług i naszych użytkowników, - w celu identyfikacji problemów z Usługami, - w celu prowadzenia badań i czynności pomiarowe, w tym opisane poniżej, oraz - w celu administrowania kontem.

Ponadto EveryPage.Site może wykorzystywać dane osobowe o Tobie do innych celów, które są Ci ujawniane w czasie, gdy zbieramy te informacje i / lub za Twoją zgodą.

EveryPage.Site może łączyć Twoje dane osobowe i inne informacje zebrane w związku z korzystaniem z Usług, a także uzupełniać informacje ze źródeł zewnętrznych w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności. Na przykład informacje, które EveryPage.Site gromadzi o Tobie, mogą być łączone przez EveryPage.Site z innymi informacjami dostępnymi dla EveryPage.Site za pośrednictwem stron trzecich w celach badawczych i pomiarowych, w tym do pomiaru skuteczności treści, reklam lub programów. Te informacje z innych źródeł mogą obejmować wiek, płeć, dane demograficzne, geograficzne, zainteresowania osobiste, informacje o zakupach produktów lub inne informacje. Możemy przekazywać zbiorcze informacje, których nie można zidentyfikować z powrotem, indywidualnemu użytkownikowi EveryPage.Site, naszym obecnym lub potencjalnym reklamodawcom i innym partnerom biznesowym.

Udostępnianie informacji

Możemy udostępniać Twoje informacje naszym spółkom zależnym, stowarzyszonym i firmom nabytym lub połączonym z nami i naszymi oddziałami. W przypadku zmiany kontroli korporacyjnej wynikającej na przykład ze sprzedaży lub połączenia z innym podmiotem lub w przypadku sprzedaży aktywów lub upadłości EveryPage.Site zastrzega sobie prawo do przekazania Twoich danych osobowych nowej stronie sprawującej kontrolę lub stronie nabywającej aktywa. W przypadku takiej zmiany Twoje dane osobowe będą nadal traktowane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, chyba że jakiekolwiek zmiany w Polityce prywatności zostaną wprowadzone zgodnie z sekcją poniżej, w której omówiono „Zmiany w niniejszej Polityce prywatności”.

Firmy i kontrahenci, którzy współpracują z EveryPage.Site

EveryPage.Site współpracuje z firmami zewnętrznymi i wykonawcami, którzy pomagają nam świadczyć Usługi i w inny sposób pomagają w obsłudze EveryPage. Witryna i aplikacje, w tym te, które zapewniają usługi związane z technologią, analizą danych, badaniami, zarządzaniem i wdrażaniem poczty elektronicznej, loteriami i konkursami, reklamą i marketingiem i / lub treścią. Wykonawcy EveryPage.Site mają czasami ograniczony dostęp do Twoich informacji w trakcie dostarczania produktów lub usług EveryPage.Site. Zgodnie z umową wymagamy od naszych kontrahentów, aby nie wykorzystywali ani nie ujawniali Twoich danych w żadnym innym celu niż świadczenie ograniczonych usług lub funkcji EveryPage.Site.

Zewnętrzni reklamodawcy i zewnętrzne witryny internetowe

Możemy udostępniać informacje, które posiadamy o Tobie, takie jak identyfikator pliku cookie lub adres IP, zewnętrznym dostawcom usług reklamowych, którzy mogą z nich korzystać informacje w naszym imieniu, aby pomóc EveryPage.Site w dostarczaniu reklam na EveryPage.Site, a także na stronach internetowych osób trzecich, zgodnie z dokładniejszym opisem w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

Niektóre treści, usługi i reklamy oferowane za pośrednictwem EveryPage.Site są wyświetlane w witrynach internetowych hostowanych i obsługiwanych przez firmę inną niż EveryPage.Site (, Witryny stron trzecich,) lub zawierają łącza do takich witryn. EveryPage.Site nie udostępnia Twoich danych osobowych tym Witrynom stron trzecich bez Twojej zgody, ale powinieneś mieć świadomość, że wszelkie informacje, które ujawnisz tym stronom internetowym osób trzecich po uzyskaniu dostępu do tych witryn internetowych osób trzecich, nie podlegają niniejszej Polityce prywatności. EveryPage.Site nie popiera i nie ponosi odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności w tych witrynach internetowych osób trzecich. Należy zapoznać się z polityką prywatności opublikowaną w Witrynie internetowej strony trzeciej, aby zrozumieć, w jaki sposób ta witryna internetowa strony trzeciej gromadzi i wykorzystuje informacje. EveryPage.Site dokłada wszelkich starań, aby było to dla Ciebie oczywiste, kiedy opuszczasz EveryPage.Site i wchodzisz na stronę internetową strony trzeciej, wymagając od Ciebie kliknięcia łącza lub powiadamiając Cię na EveryPage.Site przed odwiedzeniem strony trzeciej teren. Ponadto, jeśli zobaczysz wyrażenie, takie jak, Powered by lub, w połączeniu z, po którym następuje nazwa firmy innej niż EveryPage.Site, oznacza to, że znajdujesz się na witrynie hostowanej przez firmę inną niż EveryPage.Site. Kiedy korzystasz z usługi pod wspólną marką (usługa obsługiwana przez partnera EveryPage.Site, na przykład EveryPage.Site Lab Testing) lub rejestrujesz się lub w inny sposób udostępniasz informacje na stronie pod wspólną marką, w stosownych przypadkach, możemy przekazywać zebrane informacje zwrotne do tego partnera, które mogą obejmować zewnętrznych dostawców usług, których usługi są wbudowane w Usługi i / lub pojawiają się w ramach Usług.

Możemy również umieszczać widżety społecznościowe na EveryPage.Site, które umożliwiają użytkownikowi interakcję z powiązanymi usługami mediów społecznościowych, np. w celu udostępnienia artykułu. Te widżety mogą gromadzić dane przeglądania, które mogą być odbierane przez stronę trzecią, która dostarczyła widżet, i są kontrolowane przez te strony trzecie. Możesz mieć możliwość zarządzania swoimi preferencjami dotyczącymi prywatności bezpośrednio za pomocą odpowiedniej platformy sieci społecznościowej.

Zgodność z prawem, przepisami i żądaniami organów ścigania

Aby współpracować z organami rządowymi i organami ścigania oraz podmiotami prywatnymi w celu egzekwowania i przestrzegania prawa, możemy udostępniać dane osobowe stronom trzecim : (1) w celu przestrzegania wymogów prawnych, takich jak ustawa, rozporządzenie, nakaz przeszukania, wezwanie do sądu lub orzeczenie sądowe; (2) gdy uważamy w dobrej wierze, że ujawnienie jest konieczne w celu ochrony naszych praw, ochrony Twojego bezpieczeństwa lub bezpieczeństwa innych osób, zbadania oszustwa lub odpowiedzi na żądanie rządu; lub (3) w szczególnych przypadkach, np. w odpowiedzi na fizyczne zagrożenie dla Ciebie lub innych osób, w celu ochrony mienia lub obrony lub dochodzenia praw. Ponadto możemy ujawniać dane osobowe w sposób opisany poniżej.

W jaki sposób Twoje dane są zabezpieczane i przechowywane

Podejmujemy uzasadnione środki bezpieczeństwa, aby chronić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Pomimo starań EveryPage.Site w celu ochrony twoich danych osobowych, zawsze istnieje pewne ryzyko, że nieupoważniona osoba trzecia może znaleźć sposób na obejście naszych systemów bezpieczeństwa lub że transmisje twoich informacji przez Internet mogą zostać przechwycone.

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas ważne. Gdy wprowadzasz dane osobowe (w tym informacje o stanie zdrowia w różnych Usługach), szyfrujemy transmisję tych informacji lub korzystamy z technologii SSL (Secure Socket Layer).

Zachowamy Twoje dane osobowe tak długo, jak długo Twoje konto będzie aktywne lub będzie potrzebne do świadczenia Ci Usług. W dowolnym momencie możesz usunąć swoje dane osobowe lub poinstruować nas, abyśmy je usunęli, ale powinieneś mieć świadomość, że nie jest technologicznie możliwe usunięcie każdego zapisu informacji, które dostarczyłeś EveryPage.Site z naszych serwerów. Zobacz „Twoje wybory i prawa” poniżej, aby uzyskać więcej informacji o tym, jak zaktualizować lub usunąć swoje dane osobowe. Zachowamy również Twoje dane osobowe, jeśli będzie to konieczne do wypełnienia zobowiązań prawnych, rozwiązywania sporów i egzekwowania naszych umów.

Twoje wybory i prawa

Pliki cookie: większość oprogramowania przeglądarki można ustawić tak, aby odrzucała pliki cookie. Większość przeglądarek oferuje instrukcje, jak zresetować przeglądarkę, aby odrzucała pliki cookie, w sekcji, Pomoc, „Ustawienia” lub „Preferencje” paska narzędzi przeglądarki. Dodatkowe informacje na temat rezygnacji z plików cookie można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

Rezygnacja z urządzeń mobilnych: możesz także kontrolować reklamy oparte na zainteresowaniach na swoim urządzeniu mobilnym, włączając ustawienie „Ogranicz śledzenie reklam” w ustawieniach urządzenia z systemem iOS lub „Zrezygnuj z personalizacji reklam” w urządzeniu z systemem Android ustawienia. Nie zapobiegnie to wyświetlaniu reklam, ale ograniczy wykorzystanie identyfikatorów reklamowych urządzenia do personalizowania reklam w oparciu o Twoje zainteresowania. Jeśli masz pytania dotyczące tego, jak odrzucić pliki cookie na swoim urządzeniu, skontaktuj się z producentem urządzenia.

Dzieci

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności dzieci. Witryna EveryPage.Site nie została zaprojektowana ani nie jest przeznaczona dla dzieci w wieku poniżej 13 lat. Witryna EveryPage.Site nie gromadzi danych osobowych od żadnej znanej nam osoby, która nie ukończyła 13 lat. .Site Health Manager, aby założyć osobistą kartę zdrowia i stronę główną EveryPage.Site Health Manager dla nieletniego. Rodzic lub opiekun ponosi wyłączną odpowiedzialność za nadzór nad korzystaniem przez nieletnich z EveryPage.Site Health Manager. Rodzic lub opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie, że informacje rejestracyjne są bezpieczne, a przesłane informacje są dokładne. Rodzic lub opiekun przyjmuje również pełną odpowiedzialność za interpretację i wykorzystanie wszelkich informacji lub sugestii przekazywanych za pośrednictwem EveryPage.Site Health Manager dla nieletnich.

Dodatkowe informacje dla użytkowników EveryPage.Site z Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) Podczas korzystania z Usług zbieramy, przechowujemy, wykorzystujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe w inny sposób, jak opisano w niniejszej Polityce prywatności. Opieramy się na szeregu podstaw prawnych do przetwarzania twoich informacji, w tym gdy: (i) jest to niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów w zakresie świadczenia i ulepszania Usług, w tym oferowania treści i reklam, które mogą Cię zainteresować; (ii) niezbędne dla naszego uzasadnionego interesu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa Usług, Witryn i Aplikacji; (iii) jest to konieczne ze względu na uzasadnione interesy naszych usługodawców i partnerów; (iv) niezbędne do wykonania naszych zobowiązań umownych w Warunkach korzystania EveryPage.Site; (v) wyraziłeś zgodę na przetwarzanie, które możesz cofnąć w dowolnym momencie (odwołanie nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych, które nastąpiło przed datą odwołania); (vi) wyraźnie podałeś informacje do wiadomości publicznej, np. na forach publicznych; (vii) niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, takiego jak ustawa, rozporządzenie, nakaz przeszukania, wezwanie do sądu lub nakaz sądowy lub do wykonania lub obrony roszczeń prawnych; oraz (viii) niezbędne do ochrony żywotnych interesów Twoich lub innych osób.

Jeśli jesteś użytkownikiem EveryPage.Site w EOG, możesz: (i) uzyskać dostęp do danych osobowych, które posiadamy o Tobie (postaramy się przekazać informacje w ciągu 30 dni od złożenia wniosku); (ii) poprawienia lub usunięcia danych osobowych (w większości przypadków możesz poprawić dane osobowe, które nam przekazałeś, wracając do określonej Usługi, logując się i wprowadzając żądaną zmianę); (iii) w pewnych okolicznościach możesz sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas twoich danych osobowych, a my zaprzestaniemy takiego przetwarzania, chyba że będziemy mieć ważne uzasadnione podstawy, aby kontynuować; (iv) cofnąć uprzednio wyrażoną zgodę (jednak cofnięcie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych, które nastąpiło przed dniem cofnięcia); lub (v) jeśli uważasz, że nie zastosowaliśmy się do obowiązujących przepisów o ochronie danych, możesz złożyć skargę do lokalnego organu nadzorczego. Jeśli chcesz zapytać, czy przechowujemy jakiekolwiek Twoje dane osobowe, a jeśli tak, czy chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, które są Ci dostępne w odniesieniu do takich danych osobowych, możesz skontaktować się z nami zgodnie z opisem w sekcji Kontakt z każdą stroną Sekcja Informacje osobiste lub prywatność poniżej. Odpowiemy na Twoją prośbę w rozsądnych ramach czasowych.

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego, możesz zrezygnować z subskrypcji za pomocą linku do rezygnacji z subskrypcji w wiadomościach e-mail, które do Ciebie wysyłamy, zmieniając preferencje subskrypcji w ustawieniach konta lub w inny sposób określony w niniejsza Polityka prywatności.

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne, aby świadczyć Ci Usługi i wypełniać cele opisane w niniejszej Polityce prywatności. Dotyczy to również osób trzecich, w ramach których udostępniamy Twoje dane w celu świadczenia usług w naszym imieniu. Kiedy nie musimy już wykorzystywać Twoich danych osobowych i nie ma potrzeby, abyśmy je trzymali w celu spełnienia naszych zobowiązań prawnych lub regulacyjnych, usuniemy je z naszych systemów lub anonimizujemy. Jeśli zarejestrowałeś się w EveryPage.Site i nie chcesz, abyśmy używali Twoich danych rejestracyjnych do świadczenia Ci Usług, możesz zamknąć swoje konto.

Kontakt z EveryPage.Site w sprawie danych osobowych lub prywatności

Prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres: legal@everypage.site

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub modyfikacji niniejszej Polityki prywatności i wszelkich naszych Usług w dowolnym momencie, a wszelkie zmiany zaczną obowiązywać po ich opublikowaniu, chyba że zalecimy inaczej. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany w niniejszej Polityce prywatności, powiadomimy Cię o tym za pomocą powiadomienia na stronie EveryPage.Site i / lub pocztą elektroniczną do naszych zarejestrowanych użytkowników (wysłaną na adres e-mail podany podczas rejestracji), zanim zmiana zacznie obowiązywać. . Kontynuując korzystanie z Usług po wprowadzeniu zmian w niniejszej Polityce prywatności, zgadzasz się na takie zmiany. Zachęcamy do okresowego przeglądania niniejszej Polityki prywatności w celu uzyskania najnowszych informacji na temat naszych praktyk w zakresie prywatności. Jeśli nie akceptujesz warunków niniejszej Polityki prywatności, prosimy o niezarejestrowanie się u nas i niekorzystanie z EveryPage.Site. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami niniejszej Polityki prywatności, natychmiast opuść EveryPage.Site.
A thumbnail image

Polityka plików cookies

Zasady dotyczące plików cookie EveryPage.Site Niniejsza Polityka dotycząca …

A thumbnail image

Warunki korzystania

PRZED KORZYSTANIEM Z TEJ STRONY PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE NINIEJSZYCH …